หลักสูตรการสอนภาษาไทย

คอร์สเรียนภาษาไทยพื้นฐานสาหรับผู้เริ่มต้น

ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสาหรับผู้เริ่มเรียนภาษาไทยที่ต้องการปูพื้นฐานที่แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวสาหรับการเรียนภาษาไทยในระดับที่สูงขึ้นไป และให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คอร์สเรียนภาษาไทยยืดหยุ่นได้ elsthailand ให้คุณเลือกตารางเรียนที่เหมาะกับตารางชีวิตในแต่ละวัน และสามารถเลือกเนื้อหาได้ตามความสนใจ สอนโดยอาจารย์คุณภาพมาตรฐานภาษาไทย เริ่มเรียนได้ทันทีที่ต้องการ

หลักสูตรการเรียน แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หนังสือภาษาไทยบทสนทนา

2. หนังสือภาษาไทยพื้นฐาน

3. หนังสือคำศัพท์ภาษาไทย

4. หนังสือภาษาไทยระดับกลาง และหนังสือการสนทนาภาษาไทยเพื่อธุรกิจการค้า

คอร์สเรียนแบ่งออกเป็น 4  แบบ

1. แบบกลุ่ม (10-15 คน) เรียน 200 ชม./คอร์ส  ราคา 12,000 บาท/คน ตารางเรียนตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็น ประมาณเวลา 13:00-20:00 น. ในตลอดทั้งวันมีการสอนสะกดคำ เขียน สนทนา สลับกันไป เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด

2. แบบตัวต่อตัว เรียน 100 ชั่วโมง/คอร์ส ราคา 35,000 บาท ,  เรียน 80 ชั่วโมง/คอร์ส ราคา 28,000 บาท คุณครูจะคอยช่วยเหลือ ดูแล แนะนำวิธีการเรียน และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเสมอๆ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ สามารถเรียนได้แบบไม่มีข้อจำกัด (สามารถเลือกเรียนที่สถาบัน หรือเรียนทางออนไลน์ผ่าน ZOOM ได้

                                                                                                      3. แบบทำวีซ่านักเรียน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

                                                                                                      3.1 หลักสูตรสอนภาษาไทย วีซ่านักเรียน 1 ปี (ราคาคอร์สเรียนสามารถสอบถามได้)

                                                                                                      3.2 หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ วีซ่านักเรียน 1 ปี (ราคาคอร์สเรียนสามารถสอบถามได้)

                                                                                                      3.3 หลักสูตรสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วีซ่านักเรียน 1 ปี (ราคาคอร์สเรียนสามารถสอบถามได้)

                                                                                                      4. แบบออนไลน์ เป็นการสอนแบบสื่อวีดีโอ และการสอนแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM  (ราคาคอร์สเรียนสามารถสอบถามได้)  บรรยากาศการสอนที่กระตือรือร้นและสนุกสนาน 

                                                                                                      มีทีมคุณครูที่มีประสบการณ์สอนยอดเยี่ยมพร้อมด้วยประสิทธิภาพ  ด้านการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้รับยกย่องเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียนจำนวนมาก


                                                                                                     Tel. 085-357-1107 , 085-139-1398    

Visitors: 16,609