หลักสูตรภาษา จีน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

  

 

หลักสูตรสอนผู้ใหญ่ (เน้นฟัง-พูด-สอบ)

 

Level หลักสูตร หนังสือ
1

-สอนให้รู้จักเสียง A-Z และสระ a,e,I,o,u
-สอนเรื่องการสะกดคำและออกเสียงภาษาอังกฤษ
-เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ง่ายๆจาก CD
-กิจกรรมภายนอกเน้นเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ(ถ้ามี)
-ใช้เล่ม Grammar หน้า 8-27 สอนสะกดคำและอ่านออก เสียง ,เล่ม English conversation
ใช้ทั้งเล่ม

2

-เรียนรู้ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน
-ฟัง CD และบทพูดเพื่อฝึกสำเนียง
-ฝึกสร้างประโยคคุยกันในแต่ละบท

3

-เรียนรู้ประโยคใหม่ๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
-ฟัง CD และบทพูดเพื่อฝึกสำเนียง
-สร้างประโยคคุยกันในชั้นเรียน

4

-เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ที่ยากขึ้น
-ฟัง CD และบทพูดเพื่อฝึกสำเนียง
-เรียนรู้วิธีการใช้ศัพท์ใหม่ๆ

5

-เรียนรู้สำนวนอังกฤษและคำศัพท์ระดับสูง
-ฟัง CD และบทพูดเพื่อฝึกสำเนียง
-ฝึกสร้างประโยคคุยกันในแต่ละบท
-เรียนรู้การใช้ประโยค ใหม่ๆในชีวิตจริง

Grammar

-เน้นสอนเรื่องโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
-สอนเรื่อง Tense ต่างๆ และวิธีการใช้จริง
-เน้นยกตัวอย่างประโยคจากเนื้อหาใน แต่ละบทให้นักเรียนเข้าใจ
-ฝึกให้นักเรียนแต่ละคนแต่งประโยคจากเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อใช้ถามเพื่อนหรือครูในห้อง

TOEIC

-เล่ม Essential words for the TOEICสอนแนวข้อสอบ
-เล่ม Redesigned TOEIC ใช้สอบเสมือนจริง2ชั่วโมง
-แบ่งสอบ3ครั้ง ต้น กลาง ปลายคอร์ส วัดคะแนนนักเรียนและช่วยสอนเพิ่มในจุดที่นักเรียนได้คะแนนน้อย
-เปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบทุกคำถามที่สงสัยได้

TOEFL

-ฝึกทำแบบฝึกหัดทุกตอนของการสอบเสมือนจริง
-จำลองการสอบจริง เพื่อวัดพัฒนาการของนักเรียน
-เปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบทุกคำถามที่สงสัยได้

 
IELTS -ฝึกทำแบบฝึกหัดทุกตอนของการสอบเสมือนจริง
-จำลองการสอบจริง เพื่อวัดพัฒนาการของนักเรียน
-เปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบทุกคำถามที่สงสัยได้
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | คอร์สเรียน | หลักสูตร การเรียน | ติดต่อเราVisitors: 16,606