หลักสูตรภาษา จีน

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

  

 

หลักสูตรการสอนเด็ก(เน้น อ่าน-เขียน)

Level หลักสูตร หนังสือ
1

-สอนให้เขียน A-Z และสระ a,e,i,o,u
-สอนเรื่องการสะกดคำและออกเสียงภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องตามหลัก
-เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ ง่ายๆ
-กิจกรรมภายนอกเน้นเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ(ถ้ามี)
-เล่ม Enloy Phonics สอนเรียงตามลำดับ 1,2,3

2

-สอนทั้ง 2เล่ม สอนเล่มเนื้อหาก่อน เล่มแบบฝึกหัด
-สอนนักเรียนครั้งละ 1-2บทต่อมาเรียน 1ครั้ง
-สามารถใช้ CD เพื่อเปิดให้นักเรียนฟัง ได้
-เน้นเรื่องความถูกต้องของการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ถูกหลัก

3

-สอนทั้ง 2เล่ม สอนเล่มเนื้อหาก่อน เล่มแบบฝึกหัด
-สอนนักเรียนครั้งละ 1-2บทต่อมาเรียน 1ครั้ง
-สามารถใช้ CD เพื่อเปิดให้นักเรียนฟัง ได้
-ฝึกให้นักเรียนท่องบทสนทนาให้จำได้ และฝึกพูดโต้ตอบกันภายในห้องเรียน

4

-สอนทั้ง 2เล่ม สอนเล่มเนื้อหาก่อน เล่มแบบฝึกหัด
-สอนนักเรียนครั้งละ 1-2บทต่อมาเรียน 1ครั้ง
-สามารถใช้ CD เพื่อเปิดให้นักเรียนฟัง ได้
-ฝึกให้นักเรียนท่องบทสนทนาให้จำได้ และฝึกพูดโต้ตอบกันภายในห้องเรียน

5

-สอนทั้ง 2เล่ม สอนเล่มเนื้อหาก่อน เล่มแบบฝึกหัด
-สอนนักเรียนครั้งละ 1-2บทต่อมาเรียน 1ครั้ง
-สามารถใช้ CD เพื่อเปิดให้นักเรียนฟัง ได้
-ฝึกให้นักเรียนท่องบทสนทนาให้จำได้ และฝึกพูดโต้ตอบกันภายในห้องเรียน

6

-สอนทั้ง 2เล่ม สอนเล่มเนื้อหาก่อน เล่มแบบฝึกหัด
-สอนนักเรียนครั้งละ 1-2บทต่อมาเรียน 1ครั้ง
-สามารถใช้ CD เพื่อเปิดให้นักเรียนฟัง ได้
-ฝึกให้นักเรียนท่องบทสนทนาให้จำได้ และฝึกพูดโต้ตอบกันภายในห้องเรียน

 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | คอร์สเรียน | หลักสูตร การเรียน | ติดต่อเราVisitors: 16,609