หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรั

เป็นบทเรียนที่สนุกสนาน ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางด้านภาษา เพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อม ในการเรียนหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ หรือการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับทำงานต่อไป หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็น คอร์สภาษาอังกฤษ ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาแต่แฝงไว้ด้วยความสนุกสนาน  สอนเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง ด้วยวิธีซึมซับคำศัพท์และการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อสร้างสร้างพื้นฐานการใช้ ภาษาอังกฤษของเด็ก ที่ดีต่อไปในอนาคต

  

 หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่  

 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการปูพื้นฐานที่แข็งแรง เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป และให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษยืดหยุ่นได้ els ให้คุณเลือกตารางเรียนที่เหมาะกับตารางชีวิตในแต่ละวัน และสามารถเลือกเนื้อหาได้ตามความสนใจ  สอนโดยอาจารย์คุณภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษ สามารถเริ่มเรียนได้ทันทีที่ต้องการ

 Visitors: 16,608