คอร์สเรียน | เรียนแบบตัวต่อตัว

การเรียนแบบตัวต่อตัว เลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้เอง เช่น conversation, business English, etc. -

ครูที่สอนจะมีสมาธิกับเราแค่คนเดียว และสอนได้เต็มที่ ยิ่งถ้าคุณได้ครูที่ดีและตั้งใจสอน คุณจะพัฒนาไปได้เร็วมากเรียนเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย ทางสถาบัน ELS จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับคุณ เพราะที่นี่มีอาจารย์ผู้สอนที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพในการสอน อีกทั้งยังมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

การทำความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาการเรียน ถ้าเราเข้าใจเนื้อหาเร็วก็ข้ามไปเรื่องอื่นได้เลย แต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหน เราก็สามารถอกให้เค้าอธิบายเพิ่มได้จนกว่าเราจะเข้าใจ ทาง elsthailand ยินดีในการรับฟังข้อคิดเห็นจากนักเรียน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียน

 

การคิดราคาค่าเล่าเรียน

1.เรียนตัวต่อตัว (Private) คอร์ส 80 ชม. 32,000 บาท/คอร์ส  หนังสือ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนได้

2.เรียนคู่ถูกกว่า (Duo) คอร์ส 80 ชม. 40,000 บาท/2 คน หนังสือคนละ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนได้

3.เรียนออนไลน์ (VDO Call Online) คอร์ส 80 ชม. 32,000 บาท/คอร์ส  หนังสือ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาสะดวกเรียนได้
 

 

 

 

 

 

Visitors: 16,606