คอร์สเรียน ELS

 สำหรับการเรียนการสอนของ ELS นั้น เรามีคลาสแบบกลุ่ม และคลาสเรียนตัวต่อตัวให้ผู้เรียนได้เลือกตามความต้องการ

         -คอร์สแบบกลุ่มมีระยะเวลาเรียน 3 เดือน 50 ชั่วโมงๆ ละ 150 บาท  7,500 บาท  หนังสือ 500 บาท/คอร์ส  รวม 8,000 บาท/คน  

         
เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง  (กลุ่มละประมาณ 4-8 คน)

         ***ภาษาอังกฤษ เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 12:00 - 14:00 น.
         ***ภาษาจีน เรียนทุกวันอังคาร - พฤหัสบดี  เวลา 19:00 - 21:00 น.

        -การเรียนแบบตัวต่อตัว เลือกเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้เอง เช่น conversation, business English, etc. -

       1.เรียนตัวต่อตัว (Private) คอร์ส 80 ชม. 28,000 บาท/คอร์ส  หนังสือ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนได้

       2.เรียนคู่ถูกกว่า (Duo Package) คอร์ส 80 ชม. 35,000 บาท/2 คน  หนังสือคนละ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนได้

       3.เรียนออนไลน์ (VDO Call Online) คอร์ส 80 ชม. 28,000 บาท/คอร์ส  หนังสือ 1,000 บาท/คอร์ส สามารถเลือกวันและเวลาสะดวกเรียนได้