คอร์สเรียน ELS

 สำหรับการเรียนการสอนของ ELS นั้น

1.คอร์สเรียนภาษาจีน 
    คลาสแบบกลุ่ม
   
-   มีระยะเวลาเรียน 3 เดือน 50 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 150 บาท  7,500 บาท  หนังสือ 500 บาท/คอร์ส  รวม 8,000 บาท/คน
        รายละเอียดการเรียน : เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงกลุ่มละประมาณ 4-8 คน  
       มี 3 หลักสูตร
            คอร์สกลุ่มภาษาจีนเริ่มต้น 
            คอร์สกลุ่มภาษาจีนระดับกลาง 
            คอร์สกลุ่มภาษาจีนระดับสูง


    คลาสเรียนตัวต่อตัว

   -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 400 บาท 32,000 บาท  หนังสือ 1,000 บาท/คอร์ส  รวม  33,000 บาท/คน  
      รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง สามารถเลือกเวลาในการเรียนได้ 
      เนื้อหาการเรียนอิงตามผู้เรียน สื่อสารภาษาจีน ติวสอบHSK เตรียมสอบเข้ามหาลัย

2.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 
    คลาสแบบกลุ่ม 
    -   มีระยะเวลาเรียน 2 เดือนกว่า 40 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 350 บาท  14,000 บาทรวมค่าหนังสือ/คน
        รายละเอียดการเรียน : เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงกลุ่มละประมาณ 4-8 คน  


   คลาสเรียนตัวต่อตัว
   ครูไทย
   -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 48,000 บาท  หนังสือ 2,000 บาท/คอร์ส  รวม  50,000 บาท/คน  
      รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
   ครูต่างชาติ
  -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 900 บาท 72,000 บาท  หนังสือ 2,000 บาท/คอร์ส  รวม  74,000 บาท/คน  
      รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

3.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับคนจีน
  คลาสแบบกลุ่ม 
   
 -   มีระยะเวลาเรียน 2 เดือนกว่า 40 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 350 บาท  14,000 บาทรวมค่าหนังสือ/คน
        รายละเอียดการเรียน : เรียนอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมงกลุ่มละประมาณ 4-8 คน  

 คลาสเรียนตัวต่อตัว
    ครูไทย
     
 -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 680 บาท 54,400 บาท  หนังสือ 2,000 บาท/คอร์ส  รวม  56,400 บาท/คน  
      รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
  ครูต่างชาติ
  -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 980 บาท 78,400 บาท  หนังสือ 2,000 บาท/คอร์ส  รวม  80,400 บาท/คน  
     
 รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
 

 4.คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับคนจีน
  
คลาสแบบกลุ่ม 
   
 -   มีระยะเวลาเรียน 1 ปี ค่าเรียน 14,000 บาทรวมค่าหนังสือ/คน
       เนื้อหาเรียน หลักภาษาไทย และสื่อสารภาษาไทย

 คลาสเรียนตัวต่อตัว
     
 -  มีระยะเวลาเรียน 1 ปี 80 ชั่วโมง ค่าเรียน 38,000 บาทรวมค่าหนังสือ/คน
         เนื้อหาเรียน หลักภาษาไทย และสื่อสารภาษาไทย  
         รายละเอียดการเรียน : เรียนอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั่วโมง


       

Visitors: 16,609