เกี่ยวกับเรา

ดำเนินการสอนโดยเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษามาอย่างยาวนาน นักเรียนของเราจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนอย่างถูกต้อง เสริมทักษะด้านการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรการเรียนการสอนของเราแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามพื้นฐานของนักเรียน โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นคอร์สละ 3 เดือน - 1 ปี เรียนอาทิตย์ละ 2-3 วัน วันละ 1-2 ชั่วโมง สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของนักเรียน ไม่จำกัดอายุในการเรียน (ตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป)

  

  
Visitors: 16,609